Velkommen til brannstopp

Dette er nettsiden for deg som søker informasjon om brannsikkerhet, slukningsutstyr og brannsikre bygningsmaterialer.

Brannsikkerhet som tema får alt for liten spalteplass i norske medier, og sikkerhetskurs som tidligere ble gitt på både skoler og brannstasjoner landet rundt, er lagt ned grunnet budsjettkutt. Dette skjer samtidig som at brannstatistikken i Norge øker hvert år. Norge topper internasjonal brannstatistikk! I snitt dør 60 mennesker i brann hvert år i Norge. Godt over halvparten av alle branner i Norge er boligbranner, og de fleste av dem er branner i trehus. Med tanke på brannsikkerhet, er tre som byggematerialer det verste vi kan bruke. Vi vet at tre er mer brennbart enn de aller fleste andre materialer som brukes i resten av verden, men i lille Norge holder vi fast på våre tradisjoner. Koste hva det koste vil, kan det nesten virke som. Grunnen til at det brenner så mye i Norge er mange, enkelte hevder det er nordmenns bruk av vedfyring og stearinlys, andre mener grunnen er å finne i vårt kalde klima og overforbruk av moderne teknologi. Med andre ord, vi benytter for mange varmekilder, og vi er uforsiktige med overbelastning av strømuttak. Men det er ikke tvil, vår utstrakte bruk av tre som byggemateriale gjør en vanskelig situasjon mye verre. Fakta er at over 60% av boligbranner i Norge ender med at bygget blir totalskadet.

Brannsikring av bygg

Norge har alltid vært et foregangsland når det kommer til å bygge med tre, naturlig nok når man ser på mengden skog vi har tilgjengelig. Nå er tiden kommet for å gjøre Norge til et foregangsland også når det kommer til brannsikkerhet. Vi kan ikke være fornøyd med at vi topper internasjonal brannstatistikk, mister titalls medborger og flere milliarder i verdier i branner hvert år. Med et forskningsmiljø i verdensklasse, og en befolkning som er blant de rikeste i verden, kan vi ikke si oss fornøyd før alle er så trygge som mulig. Teknologi og moderne materialer som kan motstå temperaturer på over 1000 grader har vi allerede. Det gjenstår bare å få på plass et lovverk som sikrer at gamle, brannfarlige materialer blir byttet ut. Selv våre gamle trebygg kan beskyttes mot flammenes herjinger, men først må man stille krav til byggherrer og entreprenører. Om nye moderne materialer ikke får sin rettferdige plass i alle norske forskrifter og byggestandarder, vil vi for alltid innta topplasseringen på antall boligbranner og omkomne.

Hva kan du gjøre?

Vi skal selvsagt ikke skyve alt ansvar over på verken det offentlige, eller entreprenørene. Sannheten er at brannsikkerhet starter først og fremst med oss selv og våre hjem. Det gjennomsnittlige norske hjem er bygd i 1968 og brannsikkerhet var ikke noe større tema på den tiden. Brannsikring av så gamle bygg er ikke alltid enkelt, men det er fortsatt mye man kan gjøre selv, uten de alt for store kostnadene. Sørg for at alle rom i huset, både soverom og oppholdsrom, har røykvarsler og slukningsutstyr. Et pulverapparat er ikke til mye hjelp om det står i kjelleren når det brenner på kjøkkenet. Sørg for at alle beboere i huset vet hvor slukningsutstyret befinner seg og hvordan man skal bruke det korrekt. Husk at alle pulverapperat må sjekkes hvert andre år. Ingenting er verre enn å finne ut at apparatet ikke fungerer når man trenger det. Ta kontakt med nærmeste kurssenter, de fleste byer har i dag senter som tilbyr kurs i brannsikring og brannslukking. Mange tror at de vet nøyaktig hva de skal gjøre om uhellet er ute, men i likhet med førstehjelpskurs, kan man aldri repetere for ofte.